Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja poświęcona polityce i innowacjom technologicznym

Ósma międzynarodowa konferencja poświęcona polityce i innowacjom technologicznym odbędzie się w dniach 6-8 lipca w Łodzi w Polce, a jej tematyka dotyczyć będzie tworzenia partnerstw o wartości dodanej w zmieniającym się świecie - "Value-added partnering in a changing world".
...

6 Lipca 2005 - 6 Lipca 2005
Polska

Ósma międzynarodowa konferencja poświęcona polityce i innowacjom technologicznym odbędzie się w dniach 6-8 lipca w Łodzi w Polce, a jej tematyka dotyczyć będzie tworzenia partnerstw o wartości dodanej w zmieniającym się świecie - "Value-added partnering in a changing world".

Głównym celem konferencji jest umożliwienie spotkania najważniejszych przedstawicieli kół akademickich, biznesowych oraz rządowych w celu zaprezentowania i omówienia zagadnień o fundamentalnym znaczeniu dla wykorzystywania nauki i technologii do umacniania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz powszechnego dobrobytu.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.icul.uni.lodz.pl/conference