Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Strategie na rzecz konkurencyjności regionów na rynku światowym

Dnia 4 maja w Santiago de Compostela, w Hiszpanii, odbędzie się konferencja dotycząca strategii na rzecz konkurencyjności regionów na rynku światowym.

Program imprezy obejmuje zagadnienia takie jak: przeobrażenie rynków światowych; rola miast; stosunki między uniwersytetami,...

4 Maja 2005 - 4 Maja 2005
Hiszpania

Dnia 4 maja w Santiago de Compostela, w Hiszpanii, odbędzie się konferencja dotycząca strategii na rzecz konkurencyjności regionów na rynku światowym.

Program imprezy obejmuje zagadnienia takie jak: przeobrażenie rynków światowych; rola miast; stosunki między uniwersytetami, przemysłem a rządem; zanikanie granic między regionami i państwami; innowacje; oraz tworzenie sprzyjającego środowiska dla nowej generacji wybitnych naukowców.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.competitividadregional.com