Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Światowy kongres młodych naukowców poświęcony badaniom nad wodorem

Pierwszy światowy kongres młodych naukowców poświęcony badaniom nad wodorem odbędzie się w dniach 18-20 maja w Turynie we Włoszech.

Impreza adresowana jest do młodych naukowców; absolwentów pragnących zajmować się badaniami nad wodorem; studentów uczelni wyższych zainteresow...

18 Maja 2005 - 18 Maja 2005
Włochy

Pierwszy światowy kongres młodych naukowców poświęcony badaniom nad wodorem odbędzie się w dniach 18-20 maja w Turynie we Włoszech.

Impreza adresowana jest do młodych naukowców; absolwentów pragnących zajmować się badaniami nad wodorem; studentów uczelni wyższych zainteresowanych tą tematyką oraz pragnących się w niej specjalizować; uczniów szkół średnich chcących pogłębić wiedzę na ten temat oraz poznać możliwości pracy oraz młodych specjalistów i biznesmenów zainteresowanych dołączeniem do międzynarodowej sieci.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.eco-efficiency.net/