Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Warsztaty poświęcone strukturom gier i środowiskom współpracy

Jednostka Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Komisji Europejskiej, zajmująca się zagadnieniami "nowych środowisk roboczych", organizuje warsztaty zatytułowane "Struktury gier i środowiska współpracy", które odbędą się dnia 12 maja w Brukseli.

Są to pierws...

12 Maja 2005 - 12 Maja 2005
Belgia
Jednostka Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Komisji Europejskiej, zajmująca się zagadnieniami "nowych środowisk roboczych", organizuje warsztaty zatytułowane "Struktury gier i środowiska współpracy", które odbędą się dnia 12 maja w Brukseli.

Są to pierwsze warsztaty dotyczące struktur gier jako tematu badań w kontekście roboczych środowisk współpracy. Ich celem jest zbadanie wspólnych struktur w projektowaniu i tworzeniu gier wymagających współpracy oraz roboczych środowisk współpracy.

Warsztaty mają dwa cele:
- określenie wspólnych struktur w projektowaniu gier wymagających współpracy oraz roboczych środowisk współpracy, co się wiąże z ustaleniem podstawowych wyzwań badawczych na lata 2005-2010.
- w związku z piątym zaproszeniem do składania ofert w dziedzinie IST, oraz ze strategicznym celem pod nazwą "Robocze Środowiska Współpracy", zapewnienie forum do tworzenia sieci i umożliwienie prezentacji przyszłościowych pomysłów na projekty badawcze.Dalsze informacje można uzyskać na stronie:
kliknąć tutaj