Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Drugie spotkanie FEHRL poświęcone badaniom dróg

Drugie spotkanie poświęcone badaniom dróg (FeRRM 05) organizowane przez FEHRL (Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa) odbędzie się w dniach 13-17 czerwca w Brukseli.

Celem obrad będzie próba odpowiedzi na następujące pytania:
- w jaki sposób rozwijać system ...

13 Czerwca 2005 - 13 Czerwca 2005
null

Drugie spotkanie poświęcone badaniom dróg (FeRRM 05) organizowane przez FEHRL (Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa) odbędzie się w dniach 13-17 czerwca w Brukseli.

Celem obrad będzie próba odpowiedzi na następujące pytania:
- w jaki sposób rozwijać system dróg, który spełni przyszłe potrzeby Europy?
- w jaki sposób rozwiązać problem różnorodnych wyzwań (dotyczących środowiska, bezpieczeństwa oraz ekonomii), które stoją przed sektorem drogowym?
- czy nowe technologie będą w tym pomocne?

W ramach tegorocznego spotkania FEHRL otwiera drzwi szerszemu gronu uczestników, wśród których znajdą się decydenci polityczni, biznesmeni oraz naukowcy. Wybitni eksperci przedstawią spostrzeżenia na temat aktualnych wymogów dla badań dotyczących dróg, co będzie stanowiło wkład w zdefiniowanie działań, które powinny być zrealizowane w tym sektorze w ramach siódmego programu ramowego (7. PR).//CPA Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.fehrl.org