Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Piąta coroczna konferencja EUSCEA

Europejskie Stowarzyszenie Imprez Naukowych (EUSCEA) będzie gospodarzem piątej corocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 16-19 czerwca w Barcelonie.

Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami EUSCEA oraz poszukiwanie inicjatyw współ...

16 Czerwca 2005 - 16 Czerwca 2005
null

Europejskie Stowarzyszenie Imprez Naukowych (EUSCEA) będzie gospodarzem piątej corocznej konferencji, która odbędzie się w dniach 16-19 czerwca w Barcelonie.

Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami EUSCEA oraz poszukiwanie inicjatyw współpracy w dziedzinie komunikacji naukowej.

W czasie obrad poruszone zostaną następujące tematy:
- nawiązywanie kontaktów z organizatorami imprez lokalnych i regionalnych;
- pozyskiwanie funduszy;
- popularyzowanie nauki i technologii wśród dzieci i młodzieży
- związek między imprezami naukowymi a nauką.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.euscea.org