Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Wallinno 2005 - Mons, Belgia

Wallinno 2005 - w dniach 9 i 10 maja, w Mons, w Belgii, odbędzie się publiczne forum poświęcone innowacjom we francuskojęzycznej wspólnocie w Belgii.

Impreza ma na celu nadanie nowej dynamiki gospodarce regionalnej, poprzez uwydatnienie innowacyjnych praktyk i utworzenie pow...

9 Maja 2005 - 9 Maja 2005
Belgia

Wallinno 2005 - w dniach 9 i 10 maja, w Mons, w Belgii, odbędzie się publiczne forum poświęcone innowacjom we francuskojęzycznej wspólnocie w Belgii.

Impreza ma na celu nadanie nowej dynamiki gospodarce regionalnej, poprzez uwydatnienie innowacyjnych praktyk i utworzenie powiązań między innowacyjnymi przedsiębiorstwami a organizacjami wspierającymi.

Zorganizowana zostanie sesja akademicka na temat �Tworzenie planu działania na rzecz bardziej innowacyjnej i konkurencyjnej Wallonii w kontekście strategii lizbońskiej�.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.wallinno.be