Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja poświęcona finansowaniu badań naukowych, Niemcy

Niemiecki Uniwersytet Saarland i Instytut Informatyki im. Maxa Plancka oraz francuskie Krajowy Ośrodek Badań Naukowych (CNRS) organizują konferencję na temat finansowania badań naukowych w Europie i siódmego programu ramowego (7. PR), która odbędzie się w Saarbrücken, w Niemcz...

1 Czerwca 2005 - 1 Czerwca 2005
Niemcy

Niemiecki Uniwersytet Saarland i Instytut Informatyki im. Maxa Plancka oraz francuskie Krajowy Ośrodek Badań Naukowych (CNRS) organizują konferencję na temat finansowania badań naukowych w Europie i siódmego programu ramowego (7. PR), która odbędzie się w Saarbrücken, w Niemczech, w dniach 1-3 czerwca.

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z aktualnymi informacjami oraz wymienić doświadczenia w trakcie dyskusji. Przedmiotem zainteresowania będzie także siódmy program ramowy oraz spojrzenie na jego cele z perspektywy francuskiej i niemieckiej.Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://www.kowi.de/services/veranstaltungen/buta/default.htm
Można też skontaktować się drogą elektroniczną:
Sophie Sarter:
E-mail: sarter@clora.net