Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dzień informacyjny 7PR na temat nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych - Bruksela

W dniu 3 października w Brukseli organizowany jest dzień informacyjny poświęcony tematowi Siódmego programu ramowego (7PR) "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne". Wydarzenie skupi się na Działaniu 2 tematu - "Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w ...

3 Października 2008 - 3 Października 2008
Belgia

W dniu 3 października w Brukseli organizowany jest dzień informacyjny poświęcony tematowi Siódmego programu ramowego (7PR) "Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne". Wydarzenie skupi się na Działaniu 2 tematu - "Łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej".

Łącznie w budżecie na 2009 rok przewidziano na ten obszar działań ok. 11 mln EUR. Obejmuje on cztery następujące tematy:
- nowe koncepcje społeczno-gospodarcze, zmiana paradygmatów i dynamika terytorialna;
- miasta i zrównoważony rozwój;
- wpływ odpowiedzialności społecznej biznesu;
- nierówności społeczne, ich znaczenie i opcje polityki.Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

Domenico Rossetti di Valdalbero
E-mail: domenico.rossetti-di-valdalbero@ec.europa.eu

lub pobierając następujący plik:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/20080924_agenda_en.pdf