Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejsko-śródziemnomorskie sympozjum na temat innowacji - Amman, Jordania

W dniu 22 października w stolicy Jordanii, Ammanie, w ramach programu Medibtikar odbędzie się europejsko- śródziemnomorskie sympozjum na temat innowacji.

W organizowanym pod hasłem Empowering the Mediterranean to innovate ("Budowa śródziemnomorskiego potencjału innowacji") s...

22 Października 2008 - 22 Października 2008
Jordania

W dniu 22 października w stolicy Jordanii, Ammanie, w ramach programu Medibtikar odbędzie się europejsko- śródziemnomorskie sympozjum na temat innowacji.

W organizowanym pod hasłem Empowering the Mediterranean to innovate ("Budowa śródziemnomorskiego potencjału innowacji") sympozjum wezmą udział eksperci w dziedzinie innowacji, którzy szeroko omówią ten błyskawicznie rozwijający się obszar wsparcia innowacji. Oprócz tego zespół Medibtikar zaprezentuje swoją działalność w zakresie wspierania innowacyjności w dziedzinie inkubatorów, transferu technologii, dostępu do finansowania wczesnych etapów projektów, monitorowania innowacji i wsparcia sektorowego.

Spotkanie umieści działania w ramach tego programu w szerszej perspektywie, ukazując długofalowe korzyści, jakie kraj może uzyskać dzięki inicjatywom wspieranym poprzez Medibtikar oraz ich harmonogram.Więcej informacji:
http://www.medibtikar.eu/-Amman-October-2008-.html