European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Warsztaty badawczo-edukacyjne UE-USA, Atlanta, USA

W dniach 17-18 listopada, w Atlancie, w stanie Georgia, USA, odbędą się warsztaty poświęcone współpracy badawczo-edukacyjnej pomiędzy UE a USA.

Warsztaty poświecone internacjonalizacji badań i studiów magisterskich będą swego rodzaju forum dla wiodących naukowców, kadry kier...

17 Listopada 2008 - 17 Listopada 2008
Stany Zjednoczone
W dniach 17-18 listopada, w Atlancie, w stanie Georgia, USA, odbędą się warsztaty poświęcone współpracy badawczo-edukacyjnej pomiędzy UE a USA.

Warsztaty poświecone internacjonalizacji badań i studiów magisterskich będą swego rodzaju forum dla wiodących naukowców, kadry kierowniczej uniwersytetów i ośrodków badawczych, a także naukowców z doświadczeniem w badaniach prowadzonych za granicą, na którym będą oni mogli przedyskutować kwestie związane z mobilnością naukowców i europejsko-amerykańską współpracą.

Wśród najważniejszych tematów należy wymienić następujące:
- W jaki sposób należy rozwijać programy transatlantyckich studiów, aby przyciągnąć większą liczbę młodych ludzi do kariery naukowej?
- Jakie innowacje w programach studiów są potrzebne, aby przygotować następną generację naukowców i inżynierów do udziału w globalnych programach badawczo-rozwojowych (B&R)?
- W jaki sposób programy wspierające mobilność naukowców mogą najlepiej pomóc w budowaniu trwałych transatlantyckich sieci doskonałości?
- W jaki sposób transatlantycka mobilność naukowców może najlepiej wspierać innowacje w kontekście globalnym?

Warsztaty odbędą się pod auspicjami francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej i są współorganizowane przez Delegację Komisji Europejskiej, Francuską Ambasadę w Stanach Zjednoczonych, Instytut Technologii Georgia oraz Krajową Fundację Nauki.Więcej informacji:
http://www.dlpe.gatech.edu/EUUS-Workshop/