Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Kongres nt. e-umiejętności i TIK, Darmstadt, Niemcy

W dniach 6-7 listopada w Darmstadt, Niemcy, odbędzie się kongres poświęcony e-umiejętnościom i technologiom informacyjnym i komunikacyjnym (TIK).

Wydarzenie organizowane pod tytułem "iTEC08 - Twój technologiczny hotspot" koncentrować się będzie na strategii Komisji Europejsk...

6 Listopada 2008 - 6 Listopada 2008
Niemcy

W dniach 6-7 listopada w Darmstadt, Niemcy, odbędzie się kongres poświęcony e-umiejętnościom i technologiom informacyjnym i komunikacyjnym (TIK).

Wydarzenie organizowane pod tytułem "iTEC08 - Twój technologiczny hotspot" koncentrować się będzie na strategii Komisji Europejskiej związanej z e-umiejętnościami, oferując uczestnikom perspektywy technologiczne i ustawodawcze na tę dziedzinę. Omawianych będzie szereg innych tematów oraz zaprezentowane zostaną inspirujące spostrzeżenia na temat cyfrowego świata.

Podczas sesji równoległej Europejskiego Stowarzyszenia Regionalnego na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (eris@) poruszone zostaną takie tematy jak:
- najlepsze praktyki regionalne: wnioski wyciągnięte z projektu UE IANIS+;
- transformacyjne zastosowania TIK;
- ekosystemy cyfrowe a rozwój regionalny.

Kongres iTEC08 organizowany jest przez Heskie Ministerstwo Gospodarki, Transportu i Rozwoju Miejskiego i Regionalnego przy wsparciu Komisji Europejskiej i stowarzyszenia eris@.Więcej informacji:
http://www.hessen-it.eu/