Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doroczna konferencja FREIGHTWISE, Praga, Czechy

W dniach 1-2 grudnia w Pradze, w Czechach, odbędzie się druga doroczna konferencja projektu FREIGHTWISE (Struktura zarządzania inteligentnym transportem intermodalnym) finansowanego ze środków unijnych.

Konferencja rozpocznie się od przeglądu Struktury FREIGHTWISE (FWF) w za...

1 Grudnia 2008 - 1 Grudnia 2008
Czechy

W dniach 1-2 grudnia w Pradze, w Czechach, odbędzie się druga doroczna konferencja projektu FREIGHTWISE (Struktura zarządzania inteligentnym transportem intermodalnym) finansowanego ze środków unijnych.

Konferencja rozpocznie się od przeglądu Struktury FREIGHTWISE (FWF) w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zarządzania frachtem, który zostanie uzupełniony szeregiem warsztatów poświęconych dyskusjom nad FWF i jej rozwojem.

Projekt FREIGHTWISE łączy przedstawicieli trzech różnych branż:
- zarządzanie transportem: nadawca ładunku, spedytor, operatorzy i agenci;
- zarządzanie ruchem i infrastrukturą: kolej, drogi, drogi morskie i śródlądowe drogi wodne;
- administracja: cło, przekraczanie granicy, niebezpieczny ładunek, bezpieczeństwo.
Projekt ma na celu intensyfikację współpracy między tymi trzema sektorami, aby wspierać modułowe przesunięcie przepływów towarów z dróg w kierunku transportu intermodalnego.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział bez dodatkowych opłat w konferencji BESTLOG, która odbędzie się 3 grudnia w Pradze. Projekt BESTLOG tworzy platformę wymiany na rzecz doskonalenia zarządzania łańcuchem dostaw w całej Europie. Wydarzenie obejmie praktykę, studia przypadku i najlepsze praktyki logistyczne.Więcej informacji:
http://freightwise.info/cms/?mainnav=second_annual_international_conference