Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium nt. zarządzania własnością intelektualną i egzekwowania związanych z nią praw w MŚP, Bruksela, Belgia

Projekt pt. "Świadomość i egzekwowanie WI: modułowe działania w MŚP" organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, seminarium nt. zarządzania własnością intelektualną (WI) i egzekwowania związanych z nią praw w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Seminarium ma na ce...

11 Grudnia 2008 - 11 Grudnia 2008
Belgia

Projekt pt. "Świadomość i egzekwowanie WI: modułowe działania w MŚP" organizuje dnia 11 grudnia w Brukseli, Belgia, seminarium nt. zarządzania własnością intelektualną (WI) i egzekwowania związanych z nią praw w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP).

Seminarium ma na celu podnieść świadomość w zakresie fundamentalnych koncepcji i idei dotyczących odpowiedniego integrowania praw WI, zarządzania nimi i egzekwowania ich. Innym ważnym tematem będzie współpraca pomiędzy krajowymi urzędami patentowymi (NPO) a pośrednikami branżowymi w celu podjęcia próby zidentyfikowania tych aspektów promocji i zarządzania WI, które są istotne z punktu widzenia MŚP.

Seminarium kierowane jest do spółek, zrzeszeń branżowych producentów, urzędów państwowych, organizacji międzynarodowych i wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w promowanie, zarządzanie i egzekwowanie WI w kontekście MŚP, w tym także do izb handlowych i NPO.Więcej informacji:
http://www.ipr-helpdesk.org/events/events_3128.en.xml.html