Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. problemów metodologicznych w badaniach międzynarodowych, Haga, Holandia

Sieć doskonałości CINEFOGO (Społeczeństwo obywatelskie i nowe formy rządzenia w Europie: tworzenie obywatelskości europejskiej), finansowana ze środków unijnych, organizuje w Hadze, w Holandii, w dniach od 16 do 17 stycznia 2009 r. warsztaty nt. problemów metodologicznych w ba...

16 Stycznia 2009 - 16 Stycznia 2009
Niderlandy

Sieć doskonałości CINEFOGO (Społeczeństwo obywatelskie i nowe formy rządzenia w Europie: tworzenie obywatelskości europejskiej), finansowana ze środków unijnych, organizuje w Hadze, w Holandii, w dniach od 16 do 17 stycznia 2009 r. warsztaty nt. problemów metodologicznych w badaniach międzynarodowych.

Warsztaty mają na celu skorzystanie z wiedzy metodologicznej ekspertów w dziedzinie badań międzynarodowych w celu znalezienia odpowiedzi na szereg pytań: Co mierzą, a czego nie mierzą wykorzystywane ankiety? Jeżeli wykorzystywane są "bloki pytań", jakie problemy pojawiają się w międzynarodowej analizie oraz w jaki sposób rozwiązywana jest kwestia ekwiwalencji międzykulturowej? Jakie są konkretne następstwa wyborów metodologicznych na etapie pomiaru, redukcji danych i ich analizy? I rzecz być może najważniejsza, czy istnieją inne sposoby badania udziału w życiu społecznym i politycznym na skalę międzynarodową? Czy należy stosować inne pytania i/lub metody badawcze?

Ogólnym celem warsztatów jest wymiana koncepcji związanych z zagadnieniami metodologicznymi oraz dyskusja nad sposobami doskonalenia badań empirycznych w przyszłości.Więcej informacji:
tutaj