Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty nt. odporności na leki w przypadku raka jajnika, Modena, Włochy

Warsztaty pt. "Odporność na leki w przypadku raka jajnika: biomarkery i terapie" odbędą się w dniach 19-20 lutego 2009 r. w Modenie, Włochy.

Rak jajnika jest piątą najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworem i najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworem g...

19 Lutego 2009 - 19 Lutego 2009
Włochy

Warsztaty pt. "Odporność na leki w przypadku raka jajnika: biomarkery i terapie" odbędą się w dniach 19-20 lutego 2009 r. w Modenie, Włochy.

Rak jajnika jest piątą najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworem i najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworem ginekologicznym wśród wszystkich kobiet w świecie zachodnim. Prace nad poprawą współczynnika przeżycia koncentrują się na opracowaniu skuteczniejszych terapii ogólnoustrojowych, identyfikacji biomarkerów do wczesnego diagnozowania, podniesieniu wydajności leków i zwalczaniu odporności na nie. Na horyzoncie pojawiły się nowe, wyższej jakości sposoby leczenia. Jednak prace badawcze na tym polu są fragmentaryczne i wymagają lepszej koordynacji.

Warsztaty mają na celu podkreślić potrzebę budowania powiązań pomiędzy różnymi dyscyplinami w celu opracowania jednej wspólnej strategii walki z rakiem jajników.

Organizatorami wydarzenia są partnerzy dwóch projektów, finansowanych ze środków unijnych i zajmujących się problemem raka jajników: LIGHTS (Ligandy ingerujące w syntazę tymidylanową) i OVCAD (Rak jajników - diagnozowanie cichego zabójcy).Więcej informacji:
http://www.ovariancancer.unimore.it/