Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty inicjatywy Aviation CO2, Budapeszt, Węgry

W dniach 24-25 lutego w Budapeszcie, Węgry, odbędą się warsztaty poświęcone monitorowaniu, raportowaniu i weryfikowaniu emisji CO2 w sektorze lotniczym.

Głównymi tematami wydarzenia będą aktualna sytuacja w przepisach dotyczących emisji lotniczych oraz rola środowiska w odpo...

24 Lutego 2009 - 24 Lutego 2009
Węgry

W dniach 24-25 lutego w Budapeszcie, Węgry, odbędą się warsztaty poświęcone monitorowaniu, raportowaniu i weryfikowaniu emisji CO2 w sektorze lotniczym.

Głównymi tematami wydarzenia będą aktualna sytuacja w przepisach dotyczących emisji lotniczych oraz rola środowiska w odpowiedzialności firm lotniczych.

Lotnictwo jest bardzo ważnym elementem działalności człowieka i jest niezbędne, aby móc zapewniać coraz wyższy poziom usług. Wyzwaniem jest jednoczesne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawa wydajności. Kwestie te znajdą się w centrum uwagi podczas warsztatów, które korzystać będą ze studiów przypadku, dyskusji nt. polityki, strategii rozwoju, a także badań i rozwoju (B+R) na rzecz zrównoważonego lotnictwa.

Poruszane będą następujące tematy:
- lotnictwo w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS);
- zrównoważony transport z nowymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami;
- obsługa lotów, planowanie tras i programy konserwacji w celu podniesienia wydajności paliwa;
- zużycie energii i optymalizacja skutków ekologicznych;
- problemy moralne i etyczne pojawiające się w środowisku biznesowym;
- prowadzenie działalności z perspektywą dalszą niż ta najbliższa czy krótkoterminowa;
- wspieranie społeczności, w których prowadzą swoją działalność linie lotnicze.Więcej informacji:
http://www.aviation-co2.com/auxo/aviation_workshop.htm