Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Agadir Fish Morocco 2009, Agadir, Maroko

W dniach od 5 do 8 marca w Agadirze, Maroko, odbędzie się międzynarodowa wystawa Agadir Fish Morocco 2009 dla przemysłu połowowego i przetwórstwa rybnego.

Wystawcy i goście reprezentujący sektor produkcyjny, hodowlany i połowowy, jak również wiele innych branż, będą mieć oka...

5 Marca 2009 - 5 Marca 2009
Maroko

W dniach od 5 do 8 marca w Agadirze, Maroko, odbędzie się międzynarodowa wystawa Agadir Fish Morocco 2009 dla przemysłu połowowego i przetwórstwa rybnego.

Wystawcy i goście reprezentujący sektor produkcyjny, hodowlany i połowowy, jak również wiele innych branż, będą mieć okazję do omówienia strategii zrównoważonego rozwoju w dziedzinie produkcji morskiej, która staje się coraz ważniejszą gałęzią gospodarki.

Organizatorem wydarzenia jest Izba Rybołówstwa Morskiego na Atlantyku w Agadirze, przy wsparciu marokańskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa we współpracy z marokańskim Państwowym Urzędem Rybołówstwa (ONP) oraz Marokańskim stowarzyszeniem na rzecz owoców morza, FENIP.Więcej informacji:
http://www.agadirfishmorocco.net/