Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowy kongres nt. żywności i odżywiania, Antalya, Turcja

W dniach 22-25 kwietnia w Antalya, Turcja, odbędzie się międzynarodowy kongres poświęcony żywności i odżywianiu.

Celem wydarzenia jest podkreślić najważniejsze istniejące oraz pojawiające się obszary nauk zajmujących się problematyką żywności i odżywiania. Zaprezentowane będ...

22 Kwietnia 2009 - 22 Kwietnia 2009
Turcja

W dniach 22-25 kwietnia w Antalya, Turcja, odbędzie się międzynarodowy kongres poświęcony żywności i odżywianiu.

Celem wydarzenia jest podkreślić najważniejsze istniejące oraz pojawiające się obszary nauk zajmujących się problematyką żywności i odżywiania. Zaprezentowane będą najnowsze informacje o ostatnich działaniach badawczo-rozwojowych (B+R) w wybranych dyscyplinach, na podstawie projektów finansowanych ze środków unijnych, jak np. QLIF (Quality low input food) oraz innych badań. Wraz z kongresem, konsorcjum QLIF organizuje konferencję zamykającą projekt.

Ponadto, w trakcie różnych spotkań podczas wydarzenia, uczestnicy przyjrzą się bliżej tematowi "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR), aby przekazać sobie różne informacje oraz umożliwić ewentualną współpracę naukowców i przedsiębiorców.Więcej informacji:
http://www.tubitak-food2009.org/