CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja nt. przestrzenno-czasowej radiobiologii, Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizują wspólną konferencję pt. "Przestrzenno-czasowa radiobiologia: nowe osiągnięcia transdyscyplinarne w zastosowaniach biomedycznych", która odbędzie się w dniach 16-21 maja w Sant Feli...

16 Maja 2009 - 16 Maja 2009
Hiszpania
Europejska Fundacja Nauki (EFN) i Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizują wspólną konferencję pt. "Przestrzenno-czasowa radiobiologia: nowe osiągnięcia transdyscyplinarne w zastosowaniach biomedycznych", która odbędzie się w dniach 16-21 maja w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum do multidyscyplinarnej dyskusji nad wpływem promieniowania jonizującego na zintegrowane żywe układy, od molekuł po tkanki.

Program obejmuje różne aspekty przestrzenno-czasowej radiobiologii. Sesje naukowe poświęcone będą następującym zagadnieniom:
- obrazowanie molekularne i podkomórkowe skutków napromieniowania, przestrzenno-czasowa organizacja uszkodzeń molekularnych - organizacja molekularna w czasie rzeczywistym, podkomórkowa redystrybucja procesów molekularnych;
- procesy przedtermiczne i promieniowania cieplnego, zdarzenia krótkotrwałe i zbiorowe skutki - dynamika molekularna procesów elementarnych - przestrzenna dystrybucja uszkodzeń molekularnych w śladach;
- indukcja, amplifikacja uszkodzeń, przestrzenna indukcja uszkodzeń molekularnych - aberracje chromosomowe i amplifikacja genu - nuklidy promieniotwórcze - docelowe radiofarmaceutyki - modulacja promienioczułości;
- mikrowiązki promieniowania, napromienianie mikrowiązkami - dozymetria mikrowiązek w radioterapii;
- mikrośrodowisko i nano-dozymetria reakcji na promieniowanie - skutki promieniowania niecelowego i powstawanie raka - reakcja bierna - nukleacja w czasie rzeczywistym;
- obrazowanie komórkowe w radiobiologii, mikroobrazowanie rentgenowskie - organizacja komórek i odbudowa molekularna - ponowne modelowanie chromatyny;
- innowacyjne podejścia w radioterapii, rozwój terapii hadronowej - pulsujące relatywistyczne źródła cząstek - symulacje terapii klinicznych.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj