Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty ESA nt. kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń lotniczych, Florencja, Włochy

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) organizuje we Florencji, Włochy, warsztaty nt. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń lotniczych.

Dostawcy i producenci z branży lotniczej znajdują się pod stałą presją wymogów prawnych. Ponadt...

30 Marca 2009 - 30 Marca 2009
Włochy

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) organizuje we Florencji, Włochy, warsztaty nt. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń lotniczych.

Dostawcy i producenci z branży lotniczej znajdują się pod stałą presją wymogów prawnych. Ponadto muszą również stosować zaawansowane technologie i usługi oraz dążyć do ograniczenia kosztów i czasu dostaw. Mając powyższe na uwadze, inżynierowie zajmujący się EMC poszukują zaawansowanego podejścia i technik w zakresie modelowania, projektowania, produkcji i testowania, których ostatecznym celem jest wypracowanie automatycznej kompatybilności w projektach i unikanie dzięki temu kosztownych zmian w zintegrowanych systemach.

Główne cele warsztatów to:
- stworzenie forum dla naukowców i inżynierów zajmujących się problematyką EMC w lotnictwie;
- nakreślenie pełnego obrazu obecnego stanu technologii i trendów EMC;
- podnoszenie świadomości i zachęcanie do debaty nad przyszłymi osiągnięciami, które umożliwią społeczności EMC stawienie czoła postępowi i wyzwaniom w dziedzinie projektowania statków kosmicznych i lotniczych.Więcej informacji:
http://www.congrex.nl/09c03/