Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. bioetycznych praktyk, Bruksela, Belgia

Konferencja pt. "Promowanie dobrych bioetycznych praktyk w europejskiej branży biotechnologicznej: od GMP do GBP" odbędzie się dnia 9 lutego w Brukseli, Belgia.

Porównując dobre praktyki produkcyjne (good manufacturing practice - GMP) z dobrymi praktykami bioetycznymi (good ...

9 Lutego 2009 - 9 Lutego 2009
Belgia

Konferencja pt. "Promowanie dobrych bioetycznych praktyk w europejskiej branży biotechnologicznej: od GMP do GBP" odbędzie się dnia 9 lutego w Brukseli, Belgia.

Porównując dobre praktyki produkcyjne (good manufacturing practice - GMP) z dobrymi praktykami bioetycznymi (good bioethical practice - GBP) organizatorzy wydarzenia chcą podnieść świadomość problematyki bioetycznej w stosowaniu obecnych praktyk w przedsiębiorstwach biotechnologicznych oraz przedstawić niezależne poglądy na bioetykę, oparte na regularnie aktualizowanych danych naukowych i technologicznych.

Jest to konferencja zamykająca projekt pt. "Promowanie bioetycznych praktyk (GBP) w europejskiej branży biotechnologicznej", który finansowany był ze środków unijnych. Zostaną na niej zebrane wszystkie informacje zdobyte w trakcie realizacji projektu i zorganizowane będzie forum w celu zaprezentowania i przedyskutowania głównych wniosków.W celu uzyskania dalszych informacji i wysłania zgłoszenia, proszę kontaktować się z:
p. Rebecca Weaver (EuropaBio)
E-mail: r.weaver@europabio.org