Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Środkowoeuropejskie warsztaty nt. zoologii gleby, Czeskie Budziejowice, Czechy

W dniach od 21 do 24 kwietnia w Czeskich Budziejowicach, Czechy, odbędą się 10. środkowoeuropejskie warsztaty nt. zoologii gleby (CEWSZ-10).

Podobnie jak wcześniejsze wydarzenia z tego cyklu, warsztaty będą okazją dla ekspertów z Europy Środkowej w dziedzinie zoologii gleby ...

21 Kwietnia 2009 - 21 Kwietnia 2009
Czechy

W dniach od 21 do 24 kwietnia w Czeskich Budziejowicach, Czechy, odbędą się 10. środkowoeuropejskie warsztaty nt. zoologii gleby (CEWSZ-10).

Podobnie jak wcześniejsze wydarzenia z tego cyklu, warsztaty będą okazją dla ekspertów z Europy Środkowej w dziedzinie zoologii gleby do omówienia aktualnej problematyki.

W tym roku, tematy obejmą:
- wpływ działalności człowieka na zbiorowiska fauny glebowej oraz ich powiązania z procesami i funkcjonowaniem ekosystemu glebowego;
- interakcje między drobnoustrojami i bezkręgowcami w glebie;
- postępy w taksonomii fauny glebowej.Więcej informacji:
http://www.upb.cas.cz/?co=workshopy