Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja nt. transferu technologii, Ryga, Łotwa

W dniach 24-25 lutego w Rydze, Łotwa, odbędzie się konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt CERT-TTT-M zatytułowany "Transfer technologii - tytuł, zawód, system lub działanie!".

W ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR), projekt CERT-TTT-M (Certyfikowan...

24 Lutego 2009 - 24 Lutego 2009
Łotwa

W dniach 24-25 lutego w Rydze, Łotwa, odbędzie się konferencja zamykająca finansowany ze środków unijnych projekt CERT-TTT-M zatytułowany "Transfer technologii - tytuł, zawód, system lub działanie!".

W ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR), projekt CERT-TTT-M (Certyfikowany transnarodowy menedżer TT - budowanie systemu nadawania obustronnie uznawanych kwalifikacji menedżerom TT na szczeblu transnarodowym) zajął się brakiem osób wykwalifikowanych w zakresie transferu technologii (TT), zarejestrowaniem zawodu menadżera TT i stworzeniem wspólnych ram edukacyjnych.

Konferencja będzie okazją do dyskusji nad wynikami projektu, analizy i dalszego wspierania rozwoju tej profesji, a także do przeglądu ekspansji międzynarodowych sieci wspomagających transfer technologii i wiedzy.Więcej informacji:
http://www.liaa.gov.lv/?object_id=49204