Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum pt. "Biegunowość komórek a transport przezbłonowy", Sant Feliu de Guixols, Hiszpania

W dniach od 23 do 28 maja w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania, Europejska Fundacja Nauki (ESF) i Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizują sympozjum pod tytułem "Biegunowość komórek a transport przezbłonowy".

Biegunowość komórek i sortowanie pęcherzyków t...

23 Maja 2009 - 23 Maja 2009
Hiszpania

W dniach od 23 do 28 maja w Sant Feliu de Guixols, Hiszpania, Europejska Fundacja Nauki (ESF) i Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (EMBO) organizują sympozjum pod tytułem "Biegunowość komórek a transport przezbłonowy".

Biegunowość komórek i sortowanie pęcherzyków to podstawowe procesy biologiczne, które mają wpływ na funkcję komórek macierzystych i infekcje wirusowe, wady rozwojowe i choroby neurologiczne. Szeroki zakres tematów łączy również biegunowość z transportem przezbłonowym.

Modelowanie komputerowe, wysokowydajne techniki prześwietleniowe i rewolucyjne techniki obrazowania wielu organizmów modelowych są stosowane w tych dziedzinach i odegrają ważną rolę w przyszłości.

Z uwagi na fakt, że jest to nowa i interdyscyplinarna dziedzina, organizatorzy chcą zachęcić do udziału w sympozjum młodych ludzi, aby stworzyć im okazję do zaprezentowania swoich prac oraz spotkania się z najlepszymi naukowcami.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj