Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "Zmiany gospodarcze, nierówność a inkluzja społeczna w Europie", Bruksela, Belgia

Dnia 18 lutego w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja poświęcona strategii pt. "Zmiany gospodarcze, nierówność a inkluzja społeczna w Europie". Wydarzenie organizowane jest w ramach projektów EQUALSOC (Zmiany gospodarcze, jakość życia i spójność społeczna) oraz LOWER3 (N...

18 Lutego 2009 - 18 Lutego 2009
Belgia

Dnia 18 lutego w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja poświęcona strategii pt. "Zmiany gospodarcze, nierówność a inkluzja społeczna w Europie". Wydarzenie organizowane jest w ramach projektów EQUALSOC (Zmiany gospodarcze, jakość życia i spójność społeczna) oraz LOWER3 (Niepewne perspektywy osób niewykształconych w społeczeństwie opartym na wiedzy) we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Badań i Zatrudnienia przy Komisji Europejskiej.

Celem konferencji jest zbadanie i przedyskutowanie zależności między wzrostem gospodarczym, nierównością ekonomiczną i inkluzją społeczną w Europie, w gronie naukowców i ustawodawców na szczeblu krajowym i europejskim. Omawiane będą w szczególności następujące zagadnienia:
- Co wiemy na temat ostatnich zmian w nierówności ekonomicznej i społecznej w Europie?
- W jakich warunkach wzrost gospodarczy i nierówności ekonomiczne mogą się wzajemnie stymulować?
- Czego może nas nauczyć zależności pomiędzy gospodarką wiedzy, globalizacją a nierównością zarobków w państwach członkowskich?
- W jaki sposób nierówności zarobkowe i względne ubóstwo negatywnie oddziałują na inkluzję społeczną?
- Czy reorganizacja może iść w parze z zapewnieniem zatrudniania?
- Czy możemy mówić o europeizacji nierówności?W celu uzyskania dalszych informacji i wysłania zgłoszenia, proszę kontaktować się z:
p. Ninke Mussche
E-mail: ninke.mussche@ua.ac.be

p. Giulia Amaducci
E-mail: giulia.amaducci@ec.europa.eu

Więcej informacji nt. projektu:
EQUALSOC
http://www.equalsoc.org/2

LOWER3
http://www.uva-aias.net/lower