Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Forum "Innowacyjne partnerstwo", Bruksela, Belgia

Dnia 19 lutego w Brukseli, Belgia, odbędzie się forum na rzecz budowania partnerstwa w sektorze nowoczesnych usług opartych na wiedzy (KIS).

Wydarzenie, organizowane przez sieć Europe Unlimited Network przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Ko...

19 Lutego 2009 - 19 Lutego 2009
Belgia

Dnia 19 lutego w Brukseli, Belgia, odbędzie się forum na rzecz budowania partnerstwa w sektorze nowoczesnych usług opartych na wiedzy (KIS).

Wydarzenie, organizowane przez sieć Europe Unlimited Network przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej oraz Platformy Innowacyjnej KIS, skupi przedsiębiorców, praktyków w dziedzinie innowacyjności, ustawodawców i inwestorów w dyskusji na temat procesu innowacji, kluczowych wyzwań stojących przed firmami, które świadczą innowacyjne usługi oraz pojawiających się działań wspierających innowacyjność.

Forum Partnerstwa KIS będzie okazją dla przedsiębiorców z branży do sieciowania i budowania partnerstw z innymi przedsiębiorstwami usługowymi z różnych sektorów i lokalizacji geograficznych.

Obok okazji do sieciowania, odczytów i dyskusji panelowych, program konferencji obejmuje prezentacje małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), sektora odnawialnych źródeł energii oraz powiązanych sektorów wykonawczych.Więcej informacji:
http://www.e-unlimited.com/events/p200300/overview.asp