Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. strategii wiedzy na rzecz innowacyjnej gospodarki europejskiej, Helsinki, Finlandia

W dniach od 30 do 31 marca w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się konferencja nt. strategii wiedzy na rzecz innowacyjnej gospodarki europejskiej. Konferencja jest wydarzeniem zamykającym pierwszy etap projektu VISION sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA-Net), które wsp...

30 Marca 2009 - 30 Marca 2009
Finlandia

W dniach od 30 do 31 marca w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się konferencja nt. strategii wiedzy na rzecz innowacyjnej gospodarki europejskiej. Konferencja jest wydarzeniem zamykającym pierwszy etap projektu VISION sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA-Net), które współorganizowane jest przez fińskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz fińską Agencję Finansującą Technologie i Innowacje (Tekes).

Zgromadzeni ustawodawcy z krajów europejskich i innych, przedstawiciele Komisji Europejskiej i wiodący eksperci skoncentrują się podczas wydarzenia na najnowszych trendach w badaniach i innowacjach finansowanych z funduszy rządowych. Dyskutowane będą również strategie zamiany wiedzy na wykonalną politykę społeczną.Więcej informacji:
http://www.visioneranet.org/events/