Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Dzień informacji o Erasmus Mundus, Bruksela, Belgia

Dnia 18 lutego w Brukseli, Belgia, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury przy Komisji Europejskiej, biuro współpracy EuropeAid oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) organizują dzień informacji o programie Erasmus Mundus.

Wydarzen...

18 Lutego 2009 - 18 Lutego 2009
Belgia

Dnia 18 lutego w Brukseli, Belgia, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury przy Komisji Europejskiej, biuro współpracy EuropeAid oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) organizują dzień informacji o programie Erasmus Mundus.

Wydarzenie ma być dla potencjalnych wnioskodawców źródłem informacji o nowych założeniach programu na lata 2009-2013. Udzielane będą szczegółowe informacje na temat aspektów związanych z zarządzaniem oraz porady w zakresie przygotowania i składania wniosków o granty (aspekty administracyjne i finansowe). Uczestnicy będą mogli porozmawiać z przedstawicielami agencji EACEA, która kieruje programem i nawiązać kontakt z innymi, potencjalnymi wnioskodawcami.

Dzień informacji dostępny będzie również w formie prezentacji multimedialnej za pośrednictwem witryny EACEA.Więcej informacji:
http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/infoday_2009_en.htm