Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. roli współpracy naukowej między UE a krajami rozwijającymi się, Bruksela, Belgia

Dnia 4 marca w Brukseli, Belgia, Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technicznych (STOA) Parlamentu Europejskiego oraz Francuski Instytut Badań Naukowych na rzecz Rozwoju (IRD) organizują wspólnie konferencję.

Głównym tematem konferencji będzie rola współpracy w dziedzini...

4 Marca 2009 - 4 Marca 2009
Belgia

Dnia 4 marca w Brukseli, Belgia, Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technicznych (STOA) Parlamentu Europejskiego oraz Francuski Instytut Badań Naukowych na rzecz Rozwoju (IRD) organizują wspólnie konferencję.

Głównym tematem konferencji będzie rola współpracy w dziedzinie nauki i technologii pomiędzy UE a krajami rozwijającymi się oraz rozwój społeczno-gospodarczy tych krajów.

Nauka, technologia i innowacja odrywają kluczową rolę w osiąganiu zrównoważonego rozwoju i zwalczaniu ubóstwa. Celem konferencji jest zanalizowanie partnerstwa UE z krajami rozwijającymi się i zastanowienie się nad możliwościami jego dalszego rozwoju.Więcej informacji na temat konferencji udzielą:
p. Patrice Cayre
E-mail: patrice.cayre@ird.fr

p. Jarka Chloupkova
E-mail: jarka.chloupkova@europarl.europa.eu

Aby się zarejestrować, proszę kontaktować się z:
p. Valérie Poubel
E-mail: poubel@clora.net