Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja pt. "Systemy finansowe, efektywność i stymulacja zrównoważonego wzrostu", Berlin, Niemcy

W dniach 5-6 marca w Berlinie, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Systemy finansowe, efektywność i stymulacja zrównoważonego wzrostu", organizowana w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu FINESS.

Konferencja poświęcona będzie takim zagadnieniom jak ostatnie tr...

5 Marca 2009 - 5 Marca 2009
Niemcy

W dniach 5-6 marca w Berlinie, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Systemy finansowe, efektywność i stymulacja zrównoważonego wzrostu", organizowana w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu FINESS.

Konferencja poświęcona będzie takim zagadnieniom jak ostatnie trendy w integracji rynków finansowych, dynamika instytucjonalna i środowisko makroekonomiczne. Uczestnicy będą debatować nad projektem strategii ekonomicznej w środowisku zintegrowanych rynków finansowych, nad zależnością między różnorodnością systemów bankowych a wydajnością ekonomiczną, jak również omówią zachowania różnych instytucji finansowych i uczestników rynku.

W konferencji udział weźmie wielu renomowanych, europejskich finansistów oraz przedstawiciele międzynarodowych instytucji takich jak Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska.Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj

Aby się zarejestrować, proszę kontaktować się z:
p. Tatjana Ribakoff
E-mail: tribakoff@diw.de