Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca CINEFOGO, Bruksela, Belgia

Europejska Sieć Doskonałości CINEFOGO (Społeczeństwo obywatelskie i inne formy rządzenia w Europie - tworzenie obywatelskości europejskiej) organizuje w dniach 17-18 marca w Brukseli, Belgia, konferencję zamykającą pt. "Prawa społeczne, aktywna obywatelskość i sprawowanie rząd...

17 Marca 2009 - 17 Marca 2009
Belgia

Europejska Sieć Doskonałości CINEFOGO (Społeczeństwo obywatelskie i inne formy rządzenia w Europie - tworzenie obywatelskości europejskiej) organizuje w dniach 17-18 marca w Brukseli, Belgia, konferencję zamykającą pt. "Prawa społeczne, aktywna obywatelskość i sprawowanie rządów w Unii Europejskiej".

Na konferencji, która odbędzie się pod patronatem Vladimira Spidla, Europejskiego Komisarza ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez sieć w zakresie relacji między obywatelami, organizacjami pozarządowymi (NGO), urzędnikami służby cywilnej i politykami na szczeblu unijnym i krajowym.

Wydarzenie skupi się na dwóch tematach istotnych dla wszystkich obywateli Europy: na prawach i rzeczywistości społecznej w UE oraz na aktywnej obywatelskości, uczestnictwie i sprawowaniu rządów.Dodatkowe informacje i rejestracja:
tutaj