European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja nt. produkcji i wykorzystania biogazu w Rumunii, Arad, Rumunia

Dnia 26 marca w Aradzie, Rumunia, odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Perspektywy produkcji i wykorzystania biogazu w Rumunii".

Konferencję rozpocznie przegląd różnych aspektów rumuńskiego rynku biogazowego. Kolejne prezentacje dotyczyć będą finansowania elektrowni ...

26 Marca 2009 - 26 Marca 2009
Rumunia
Dnia 26 marca w Aradzie, Rumunia, odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. "Perspektywy produkcji i wykorzystania biogazu w Rumunii".

Konferencję rozpocznie przegląd różnych aspektów rumuńskiego rynku biogazowego. Kolejne prezentacje dotyczyć będą finansowania elektrowni biogazowych, nowych zastosowań, wykorzystania i usuwania odpadów oraz wykorzystania biogazu jako paliwa. Konferencja zakończy się raportami na temat zastosowań praktycznych i wyników projektów dotyczących biogazu prowadzonych na Węgrzech.

Wydarzenie jest skierowane do osób i instytucji, które zajmują się produkcją i wykorzystaniem biogazu, a więc do przemysłu motoryzacyjnego, banków, planistów i deweloperów, branży rolnej i leśnej, dystrybutorów, administracji i władz miejskich, lokalnych dostawców mediów, inwestorów oraz naukowców.

Językami konferencji będą angielski i rumuński.Więcej informacji:
http://www.enreg-expo.com/