Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Sympozjum ma temat zapobiegania (ponownemu) przybieraniu na wadze, Amsterdam, Holandia

Finansowane ze środków UE projekty DIOGENES przedstawią swoje kluczowe wyniki i spostrzeżenia podczas wydarzenia w Noordwijkerhout, Holandia, w dniach od 4 do 6 maja.

Poruszając się w obszarze określonym w nazwie wydarzenia - "Zapobieganie (ponownemu) przybieraniu na wadze -...

4 Maja 2009 - 4 Maja 2009
Niderlandy

Finansowane ze środków UE projekty DIOGENES przedstawią swoje kluczowe wyniki i spostrzeżenia podczas wydarzenia w Noordwijkerhout, Holandia, w dniach od 4 do 6 maja.

Poruszając się w obszarze określonym w nazwie wydarzenia - "Zapobieganie (ponownemu) przybieraniu na wadze - dieta, genetyka, zachowanie, badanie przesiewowe oraz nowe składniki żywności" - badacze DIOGENES oraz eksperci z zewnątrz będą omawiali następujące tematy:
- względna skuteczność różnych diet w zapobieganiu przybieraniu na wadze, ponownemu przybieraniu na wadze oraz wynikających z tego stanów chorobowych;
- oparte na genomice predyktory zmian wagi oraz biomarkery stanu odżywienia;
- epidemiologiczna identyfikacja kluczowych czynników dietetycznych wpływających na otyłość oraz ryzyko występowania stanów chorobowych wynikających z otyłości w całej Europie;
- nowy zestaw psycho/behawioralnych narzędzi identyfikacji predyktorów (ponownego) przybierania na wadze;
- ryzyko otyłości oraz narzędzie przesiewowe zaleceń dotyczących zachowania;
- identyfikacja nowych systemów składników żywności, które wywołują przesyt lub zaspokojenie głodu, pozostając jednocześnie w preferowanym zakresie czuciowym.

Sympozjum odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu na temat Otyłości (ECO 2009).Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.diogenes-eu.org/ECO2009/Default.htm