Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

Konferencja nt. przyszłości Internetu, Praga, Czechy

W dniach od 11 do 13 maja odbędzie się w Pradze, Czechy, konferencja pt. "Przyszłość Internetu".

Wydarzenie ma stanowić przegląd strategicznych kierunków i trendów rządzących przyszłym rozwojem społecznym i ekonomicznym społeczności internetowych i mobilnych oraz zaprezentow...

11 Maja 2009 - 11 Maja 2009
Czechy
W dniach od 11 do 13 maja odbędzie się w Pradze, Czechy, konferencja pt. "Przyszłość Internetu".

Wydarzenie ma stanowić przegląd strategicznych kierunków i trendów rządzących przyszłym rozwojem społecznym i ekonomicznym społeczności internetowych i mobilnych oraz zaprezentować interesujące pomysły i projekty w tej dziedzinie.

Dzisiejszy Internet stoi na rozdrożu. Interaktywne i kooperacyjne zastosowania Internetu rozpowszechniają się. Mobilność okazuje się kluczowym wymogiem społecznym. Szybciej niż kiedykolwiek wcześniej rośnie liczba przedsiębiorstw i usług internetowych. Niemniej coraz częściej przewiduje się, że obecne technologie i architektury internetowe mogą nie być w stanie obsłużyć ewolucji zakrojonej na tak szeroką skalę.

W 2008 r. deklaracja konferencji w Bledzie zapoczątkowała europejskie podejście do przyszłości Internetu, powołując "Zgromadzenie na rzecz Internetu przyszłości". Praska konferencja ma pokazać postęp w zakresie realizacji zobowiązań przyjętych przez ponad 80 projektów finansowanych ze środków unijnych w momencie podpisywania deklaracji.Więcej informacji:
http://www.fi-prague.eu/