Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doroczny kongres EMBT, Gothenburg, Szwecja

W dniach od 29 marca do 1 kwietna w Gothenburgu, Szwecja, odbędzie się 35. doroczny kongres Europejskiej Grupy na Rzecz Przeszczepu Komórek Hematopoetycznych (EBMT).

W programie naukowym znajdą się sympozja, sesje edukacyjne i warsztaty obejmujące zagadnienia związane ze spe...

29 Marca 2009 - 29 Marca 2009
Szwecja

W dniach od 29 marca do 1 kwietna w Gothenburgu, Szwecja, odbędzie się 35. doroczny kongres Europejskiej Grupy na Rzecz Przeszczepu Komórek Hematopoetycznych (EBMT).

W programie naukowym znajdą się sympozja, sesje edukacyjne i warsztaty obejmujące zagadnienia związane ze specyficznymi problemami przeszczepu komórek macierzystych i wskazań do przeszczepu oraz naukami podstawowymi i translacyjnymi w dziedzinie. Tematem dyskusji będą "Kontrowersje wokół technologii opartej na komórkach macierzystych (SCT)" oraz perspektywy pediatryczne w transplantologii.

W okresie poprzedzającym kongres, grupa organizuje również 28 marca "Dzień pacjenta i rodziny EBMT", którego tematem przewodnim będą ostatnie komplikacje i zagadnienia związane z dawcami w rodzinie. Podczas równoległych sesji warsztatowych nakreślone zostaną standardowe metody leczenia i nowe osiągnięcia w hematologii i transplantologii.Więcej informacji:
http://www.congrex.ch/ebmt2009/