Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. optycznego rozpoznawania znaków w digitalizacji, Haga, Holandia

W dniach 6-7 kwietnia w Hadze, Holandia, finansowany z funduszy unijnych projekt IMPACT (Poprawa dostępu do tekstu) organizuje konferencję poświęconą optycznemu rozpoznawaniu znaków (OCR) w projektach masowej digitalizacji.

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów z dos...

6 Kwietnia 2009 - 6 Kwietnia 2009
Niderlandy

W dniach 6-7 kwietnia w Hadze, Holandia, finansowany z funduszy unijnych projekt IMPACT (Poprawa dostępu do tekstu) organizuje konferencję poświęconą optycznemu rozpoznawaniu znaków (OCR) w projektach masowej digitalizacji.

Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów z dostawcami systemów OCR i naukowcami zajmującymi się tą dziedziną, a także prezentacji wstępnych wyników osiągniętych w pierwszym roku realizacji projektu IMPACT.

Pierwszy dzień będzie poświęcony najnowszym osiągnięciom w technologii OCR, jak korekta wspólna i adaptacyjne techniki OCR, które być może stanowią przyszłość wielkoskalowych programów digitalizacji. W drugim dniu uczestnicy skoncentrują się na obecnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed technologią OCR, jak poprawa obrazu i kwestie językoznawcze, które pojawiają się w trakcie digitalizacji tekstów historycznych.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, oprócz spotkań z ekspertami z konsorcjum IMPACT, będą mieć miejsce wykłady prelegentów spoza projektu.Więcej informacji:
http://www.impact-project.eu/news/ic2009/