Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. innowacji i gospodarki, Bruksela, Belgia

Dnia 2 czerwca w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Innowacyjna gospodarka - nowe pomysły, nowi partnerzy i nowy rozwój światowej gospodarki".

W świetle gospodarczej roli innowacji oraz niedawnych i zbliżających się wyborów w Europie i Stanach Zjednoczonych, kon...

2 Czerwca 2009 - 2 Czerwca 2009
Belgia

Dnia 2 czerwca w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Innowacyjna gospodarka - nowe pomysły, nowi partnerzy i nowy rozwój światowej gospodarki".

W świetle gospodarczej roli innowacji oraz niedawnych i zbliżających się wyborów w Europie i Stanach Zjednoczonych, konferencja zostanie poświęcona przeglądowi sposobów tworzenia odpowiedniego klimatu dla innowacji na świecie.

Około 200 uczestników dyskutować będzie na następujące tematy:
- szybki rozwój przedsiębiorczości i przenoszenie pomysłów z laboratorium na rynek;
- badania akademickie - konkurencja kontra współpraca;
- międzynarodowa współpraca w zakresie badań i rozwoju (B+R);
- nowa Komisja Europejska a program innowacji;
- otwarte innowacje - rola międzynarodowych korporacji w światowym laboratorium;
- wspólne programowanie badań.

Jednym z głównych prelegentów będzie Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań.Więcej informacji:
http://www.sciencebusiness.net/events/innovation_economy2009.php