Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminaria nt. modelowania i symulacji organów, Sophia Antipolis, Francja

W dniach 2-3 kwietnia w Sophia Antipolis, Francja, Europejskie Konsorcjum Badawcze ds. Informatyki i Matematyki (ERCIM) wspólnie z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) organizują cykl seminariów dla zaawansowanych nt. modelowania i symulacji organów.

Sesje ...

2 Kwietnia 2009 - 2 Kwietnia 2009
Francja

W dniach 2-3 kwietnia w Sophia Antipolis, Francja, Europejskie Konsorcjum Badawcze ds. Informatyki i Matematyki (ERCIM) wspólnie z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) organizują cykl seminariów dla zaawansowanych nt. modelowania i symulacji organów.

Sesje prowadzone w ramach tematu "BioICT - serce w komputerze" będą poświęcone następującym zagadnieniom:
- Najnowsze prace w zakresie modelowania i symulacji organów;
- Znaczenie wirtualnego fizjologicznego człowieka dla przemysłu;
- Normalizacja VPH (wirtualnego fizjologicznego człowieka);
- Dlaczego normalizacja jest absolutnie konieczna.

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Komisją Europejską i finansowane ze środków unijnych przez Sieć Doskonałości Wirtualny Fizjologiczny Człowiek (VPH NOE).Więcej informacji można uzyskać klikając:
tutaj