Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. żywienia i innowacji w żywieniu, Lille, Francja

W dniach 17-18 czerwca w Lille, Francja, odbędzie się konferencja poświęcona żywieniu i innowacji w żywieniu.

Obok wystawy, spotkania partnerów i targów kariery, program wydarzenia obejmie równoległe seminaria na następujące tematy:
- problemy żywienia i zdrowia (zdrowie je...

17 Czerwca 2009 - 17 Czerwca 2009
Francja

W dniach 17-18 czerwca w Lille, Francja, odbędzie się konferencja poświęcona żywieniu i innowacji w żywieniu.

Obok wystawy, spotkania partnerów i targów kariery, program wydarzenia obejmie równoległe seminaria na następujące tematy:
- problemy żywienia i zdrowia (zdrowie jelit, zdrowie serca i naczyń krwionośnych, zdrowie psychiczne i poznawcze, kontrola wagi i zaburzenia metaboliczne, zdrowie kości i stawów);
- innowacyjne wspomagacze (sukcesy w badaniach i innowacjach, innowacyjne składniki i produkty, fundusze krajowe i europejskie, innowacyjne serwisy i technologie);
- tendencje rynkowe (najważniejsze sojusze, ewolucja rynku, nowe produkty i składniki w opiece zdrowotnej, żywność funkcjonalna, napoje i suplementy);
- ramy legislacyjne (ostatnie zmiany legislacyjne i ramy prawne, profilowanie żywieniowe, przepisy dotyczące oznakowania i pakowania żywności, zagadnienia związane z etyką i środowiskiem, wpływ nowych przepisów na innowacje, własność intelektualna i transfer technologii).

CORDIS, Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, jest oficjalnym partnerem wydarzenia.Więcej informacji:
http://nutrevent.com/