Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. zmienności w architekturze oprogramowania, Helsinki, Finlandia

Dnia 20 sierpnia 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędą się Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. zmienności w architekturze oprogramowania (Second International Workshop on Variability in Software Architecture).

Zmienność to zdolność systemu oprogramowania lub artefaktu do ...

20 Sierpnia 2012 - 20 Sierpnia 2012
Finlandia

Dnia 20 sierpnia 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędą się Drugie, międzynarodowe warsztaty nt. zmienności w architekturze oprogramowania (Second International Workshop on Variability in Software Architecture).

Zmienność to zdolność systemu oprogramowania lub artefaktu do dostosowywania się do konkretnego kontekstu w uprzednio zaplanowany sposób. Wiele z dzisiejszych systemów oprogramowania zostało zbudowanych z myślą o zmienności, a przykładem niech będą linie produktów, samodostosowujące się systemy, otwarte platformy i systemy z dynamiczną kompozycją usług . Zważywszy na fakt, że architektura oprogramowania stanowi punkt odniesienia dla wielu działań programistycznych, zmienność można postrzegać jako pierwszoplanowe i przekrojowe zagadnienie architektury oprogramowania.

Wydarzenie zgromadzi naukowców i praktyków zainteresowanych tą dziedziną. W programie przewidziano następujące, konkretne tematy:
- zmienność w architekturze oprogramowania jako zagadnienie przekrojowe;
- rola zmienności w wiedzy o architekturze i decyzjach programistycznych;
- architektury referencyjne systemów o wysokiej zmienności;
- schematy, style i taktyki architektury na rzecz zmienności;
- zgodność, identyfikowalność i ewolucja w kontekście zmienności architektury oprogramowania;
- obsługa zmienności od wymagań po architektury i w całym cyklu życiu oprogramowania;
- zmienność w systemach i architekturach samodostosowujących się;
- zmienność w architekturze linii dynamicznych produktów programistycznych;
- zmienność w architekturze wielkoskalowych systemów i ekosystemów;
- zmienność w systemach bezprecedensowych, w powstających paradygmatach architektury oraz w nowych i krytycznych domenach;
- czas projektowania i zmienność czasu przetwarzania w architekturze oprogramowania.Więcej informacji: http://sites.google.com/site/varsa2012/