Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Konferencja nt. prognozowania, modelowania i analizy dynamiki systemów złożonych", Ostrawa, Czechy

W dniach 5 - 7 września 2012 r. w Ostrawie, Czechy, odbędzie się "Konferencja nt. prognozowania, modelowania i analizy dynamiki systemów złożonych" (Conference on prediction, modeling and analysis of complex system dynamics).

Prognozowanie i modelowanie zachowań systemów zło...

5 Września 2012 - 5 Września 2012
Czechy

W dniach 5 - 7 września 2012 r. w Ostrawie, Czechy, odbędzie się "Konferencja nt. prognozowania, modelowania i analizy dynamiki systemów złożonych" (Conference on prediction, modeling and analysis of complex system dynamics).

Prognozowanie i modelowanie zachowań systemów złożonych to kluczowy problem inżynierii, ekonomii i nauk ścisłych. Powodem jest coraz większa popularność tego typu systemów w wielu obszarach, od badań atmosfery ziemskiej po prace naukowe dotyczące rynków finansowych, wzrostu populacji, fizyki i chemii.

Wydarzenie posłuży za forum dla studentów, akademików i naukowców do wymiany pomysłów i nowych metod. Wykorzystane zostanie również do prezentacji najnowszych trendów w zastosowaniu rozmaitych metod prognozowania oraz do dyskusji nad nimi.Więcej informacji: http://nostradamus-conference.org