Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Szósta, międzynarodowa konferencja nt. skalowalnego zarządzania niepewnością, Marburg, Niemcy

W dniach 17 - 19 września 2012 r. w Marburgu, Niemcy, odbędzie się Szósta, międzynarodowa konferencja nt. skalowalnego zarządzania niepewnością (Sixth International Conference on Scalable Uncertainty Management).

Zarządzanie niepewnością wynikającą z procesów wewnętrznych to...

17 Września 2012 - 17 Września 2012
Niemcy

W dniach 17 - 19 września 2012 r. w Marburgu, Niemcy, odbędzie się Szósta, międzynarodowa konferencja nt. skalowalnego zarządzania niepewnością (Sixth International Conference on Scalable Uncertainty Management).

Zarządzanie niepewnością wynikającą z procesów wewnętrznych to istotne zagadnienie w projektowaniu organizacyjnym i systemowym. Ten typ projektowania może doprowadzić programistów do stworzenia architektur i swoistych projektów, które są całkowicie odmienne od tych, które opracowano w celu spełnienia niezmiennych specyfikacji.

W technologii informacyjnej aplikacje mogą generować ogromne ilości danych, które wymagają następnie podjęcia działań obliczeniowych, aby przetworzyć te dane w sensowny i semantycznie uzasadniony sposób.

Wydarzenie poświęcone będzie badaniu i zacieśnianiu więzi między społecznościami zajmującymi się sztuczną inteligencją oraz bazami danych. W programie przewidziano szereg tematów specjalnych, między innymi:
- analiza danych biologicznych i medycznych;
- argumentacja obliczeniowa;
- analiza preferencji obliczeniowych;
- niesprzeczne udzielanie odpowiedzi na zapytania;
- ewoluujące systemy rozmyte i ich modelowanie;
- programowanie logiczne;
- zarządzanie preferencjami w wyszukiwaniu usług sieciowych;
- strumienie danych masowych;
- ranking niepewnych danych i zarządzanie nimi;
- skalowalne przeszukiwanie danych;
- niepewność, sprzeczność i niezupełność w bezpieczeństwie i prywatności;
- niepewność, niezawodność i ryzyko w inżynierii;
- analityka wizualna.Więcej informacji: http://www.mathematik.uni-marburg.de/~sum2012/index.html