Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

20. międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz zarządzania nim, A Coruña, Hiszpania

W dniach 16 - 18 maja 2012 r. w A Coruña, Hiszpania, odbędzie się 20. międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz zarządzania nim (20th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution).

Zanieczy...

16 Maja 2012 - 16 Maja 2012
Hiszpania

W dniach 16 - 18 maja 2012 r. w A Coruña, Hiszpania, odbędzie się 20. międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz zarządzania nim (20th International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution).

Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najtrudniejszych problemów stających przed międzynarodową społecznością. Jest powszechny oraz ma wyraźny i niezaprzeczalny wpływ na zdrowie i środowisko. Rozwój gospodarczy stwarza nowe presje, a gotowość rządów do regulacji zanieczyszczenia powietrza jest często rozważana w kontekście obaw o wpływ ekonomiczny takich przepisów.

Nauka może odegrać rolę w ustaleniu charakteru i skali oddziaływania zanieczyszczenia powietrza i jest nieodzowna przy formułowaniu strategii na potrzeby procesu podejmowania decyzji regulacyjnych. Badania naukowe prowadzone nad zanieczyszczeniem powietrza pozwalają interesariuszom lepiej poznawać, wykrywać, a nawet zapobiegać nowym źródłom zanieczyszczenia. Z kolei wyniki mogą przełożyć się na rozwiązania i innowacje technologiczne.

Wydarzenie zgromadzi naukowców zajmujących się badaniem substancji zanieczyszczających powietrze. Przewidziano następujące tematy:
- modelowanie zanieczyszczenia powietrza;
- zarządzanie jakością powietrza;
- łagodzenie zanieczyszczenia powietrza;
- aerozole i cząstki;
- badania nad emisjami;
- ekspozycja a wpływ na zdrowie;
- zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach;
- monitoring i pomiary;
- zanieczyszczenie powietrza a produkcja energii;
- zanieczyszczenie powietrza a zrównoważenie;
- wschodzące technologie.Więcej informacji: http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/airpollution-2012.html