Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Druga konferencja nt. archeologii krajobrazu, Berlin, Niemcy

W dniach 6 - 9 czerwca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się Druga konferencja nt. archeologii krajobrazu (Second Landscape Archaeology Conference).

W ciągu ostatniej dekady dziedzina archeologii krajobrazu przyciągała coraz większą liczbę naukowców z dyscyplin takich jak...

6 Czerwca 2012 - 6 Czerwca 2012
Niemcy

W dniach 6 - 9 czerwca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się Druga konferencja nt. archeologii krajobrazu (Second Landscape Archaeology Conference).

W ciągu ostatniej dekady dziedzina archeologii krajobrazu przyciągała coraz większą liczbę naukowców z dyscyplin takich jak nauki o Ziemi, archeologia i nauki historyczne. Archeologia krajobrazu bada, w jaki sposób ludzie budowali w przeszłości środowisko wokół siebie i korzystali z niego. Przyjmuje podejście interdyscyplinarne do badania kultury, kładzie nacisk na analizę powiązań między kulturą materialną, zmianami wprowadzanymi przez człowieka w terenie/modyfikacjami kulturowymi krajobrazu a środowiskiem naturalnym.

Wydarzenie posłuży za platformę do prezentacji, ewaluacji i omówienia koncepcji teoretycznych w szeroko pojętej archeologii krajobrazu. Tematy sesji skupią się na następujących obszarach:
- dawne megakonstrukcje i ich środowisko;
- odporność krajobrazu na oddziaływanie człowieka;
- dostosowywanie się człowieka do zmian krajobrazu;
- systemy informacji przestrzennej w archeologii krajobrazu;
- koncepcje teoretyczne w archeologii krajobrazu.Więcej informacji: http://www.geo.fu-berlin.de/geog/fachrichtungen/physgeog/lac2012/index.html