Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Drugie warsztaty nt. zrozumiałości i kontroli we wszechobecnych systemach komputerowych, Newcastle, Wlk. Brytania

Dnia 18 czerwca 2012 r. w Newcastle, Wlk. Brytania, odbędą się Drugie warsztaty nt. zrozumiałości i kontroli we wszechobecnych systemach komputerowych (Second Workshop on Intelligibility and Control in Pervasive Computing).

Ze względu na proaktywne i złożone zachowanie wszec...

18 Czerwca 2012 - 18 Czerwca 2012
Zjednoczone Królestwo

Dnia 18 czerwca 2012 r. w Newcastle, Wlk. Brytania, odbędą się Drugie warsztaty nt. zrozumiałości i kontroli we wszechobecnych systemach komputerowych (Second Workshop on Intelligibility and Control in Pervasive Computing).

Ze względu na proaktywne i złożone zachowanie wszechobecnych środowisk informatycznych, istotne jest, aby systemy te były zrozumiałe (czy też dające się zrozumieć), by z kolei użytkownicy rozumieli "co system wie, jak tego się dowiedział i co robi".

Wszechobecne systemy powinny dawać użytkownikom końcowym pełen nadzór poprzez umożliwianie im lepszej koordynacji, kontroli i indywidualizacji aplikacji. Zrozumiałość i kontrola mają kluczowe znaczenie, aby poprawić użyteczność tych nowych i możliwie nieintuicyjnych systemów oraz pomóc użytkownikom zrozumieć i docenić je, zaufać im i ostatecznie je przyjąć.

Wydarzenie posłuży za forum dla specjalistów od specyfikacji, projektowania, opracowywania i oceny zrozumiałych i kontrolowanych przez użytkownika wszechobecnych systemów komputerowych.Więcej informacji: http://research.edm.uhasselt.be/pervasive-intelligibility/