Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Międzynarodowe sympozjum nt. wszechobecnych ekranów", Porto, Portugalia

W dniach 4 - 5 czerwca 2012 r. w Porto, Portugalia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe sympozjum nt. wszechobecnych ekranów" (International symposium on pervasive displays).

Ekrany cyfrowe stają się wszechobecne i zyskują na znaczeniu w wielu dziedzinach, w tym w re...

4 Czerwca 2012 - 4 Czerwca 2012
Portugalia

W dniach 4 - 5 czerwca 2012 r. w Porto, Portugalia, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe sympozjum nt. wszechobecnych ekranów" (International symposium on pervasive displays).

Ekrany cyfrowe stają się wszechobecne i zyskują na znaczeniu w wielu dziedzinach, w tym w reklamie, sztuce, socjologii, inżynierii, informatyce, projektowaniu interakcji i rozrywce. Dziedzina wzbudza również duże zainteresowanie, bowiem interesariusze skupiają się na technologiach obrazowania i związanych z nimi zagadnieniach badawczych.

Wydarzenie stworzy forum do dyskusji nad nowatorskimi badaniami naukowymi w szerokim spektrum wszechobecnych ekranów cyfrowych, od dużych, interaktywnych ścian po projektory indywidualne, od tabletów i telefonów komórkowych po ekrany 3D i rzutniki stołowe. Przewidziano następujące tematy:
- nowe technologie;
- architektura;
- zastosowania;
- domeny i badania formatywne;
- ewaluacje i wdrożenia;
- interfejsy i techniki interakcji;
- projektowanie treści.Więcej informacji: http://www.pervasivedisplays.org/index.php