Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2022-07-14

Article available in the following languages:

"Biomolekuły fluorescencyjne i ich elementy składowe - projektowanie i zastosowania", Göteborg, Szwecja

W dniach 5 - 8 lipca 2012 r. w Göteborgu, Szwecja, odbędzie się konferencja pt. "Biomolekuły fluorescencyjne i ich elementy składowe - projektowanie i zastosowania" (Fluorescent biomolecules and their building blocks - design and applications).

Sondy fluorescencyjne o wysoki...

5 Lipca 2012 - 5 Lipca 2012
Szwecja
W dniach 5 - 8 lipca 2012 r. w Göteborgu, Szwecja, odbędzie się konferencja pt. "Biomolekuły fluorescencyjne i ich elementy składowe - projektowanie i zastosowania" (Fluorescent biomolecules and their building blocks - design and applications).

Sondy fluorescencyjne o wysokim stopniu czułości i selektywności umożliwiają naukowcom wykrywanie konkretnych komponentów złożonych zespołów biomolekularnych, takich jak żywe komórki. Wykorzystywanie molekuł fluorescencyjny stało się standardem w wielu zastosowaniach ze względu na ich wielofunkcyjność, czułość i możliwości ilościowe. Pośród celów, do jakich są wykorzystywane sondy fluorescencyjne, należy wymienić wykrywanie położenia i aktywacji białek, identyfikację powstawania kompleksów białkowych i zmian konformacyjnych oraz monitorowanie procesów biologicznych in vivo.

Wydarzenie posłuży za forum dla doświadczonych naukowców, młodych badaczy, studentów i absolwentów studiów doktoranckich do dyskusji i wymiany informacji na temat opracowywania i wykorzystywania sond fluorescencyjnych.Więcej informacji: http://fb3.websy.se/