Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Symulacja europejskich programów kosmicznych ESA/ESTEC", Noordwijk, Holandia

W dniach 25 - 27 września 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się konferencja pt. "Symulacja europejskich programów kosmicznych ESA/ESTEC" (Simulation for European space programmes ESA/ESTEC).

Wydarzenie poświęcone będzie projektowaniu, składaniu, integracji i testom wyk...

25 Września 2012 - 25 Września 2012
Niderlandy

W dniach 25 - 27 września 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się konferencja pt. "Symulacja europejskich programów kosmicznych ESA/ESTEC" (Simulation for European space programmes ESA/ESTEC).

Wydarzenie poświęcone będzie projektowaniu, składaniu, integracji i testom wykonalności etapu A, B, C i D segmentu kosmicznego. Dotyczy to symulatorów koncepcji systemu, symulatorów wykonania misji, symulatorów inżynierii funkcjonalnej, obiektów weryfikacji oprogramowania, integracji i stoisk do prób oraz powiązanego sprzętu wsparcia naziemnego. Aby w pełni wykorzystać potencjał innowacyjny, istotne znaczenie ma praca nad wspólnymi elementami obiektów z obszaru modelowania, symulacji i baz danych oraz metod i narzędzi.

W czasie wydarzenia spotkają się programiści i użytkownicy, aby podzielić się cennymi informacjami na temat postępów w metodologiach i narzędziach oraz na temat praktyk zmierzających do osiągnięcia celów projektu. Stworzy ono również okazję do podjęcia nowych pomysłów i pozyskania inspiracji do planowania dalszych prac.Więcej informacji: http://congrexprojects.com/12c09/