Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

"Symulacja i obiekty EGSE na potrzeby programów kosmicznych", Noordwijk, Holandia

W dniach 25 - 27 września 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się konferencja pt. "Symulacja i obiekty EGSE na potrzeby programów kosmicznych" (Simulation and EGSE facilities for space programmes).

Symulacja jest kluczowym działaniem, które zapewnia pomoc w zakresie twor...

25 Września 2013 - 25 Września 2013
Niderlandy

W dniach 25 - 27 września 2012 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się konferencja pt. "Symulacja i obiekty EGSE na potrzeby programów kosmicznych" (Simulation and EGSE facilities for space programmes).

Symulacja jest kluczowym działaniem, które zapewnia pomoc w zakresie tworzenia specyfikacji, projektowania, weryfikacji i funkcjonowania systemów kosmicznych. Modelowanie i symulację systemów można wykorzystywać na wiele sposobów w cyklu opracowywania statków kosmicznych. Wzrostowi zastosowań towarzyszy wzrost zainteresowania bardziej skoordynowanym i spójnym podejściem do opracowywania produktów symulacji na wszystkich etapach projektu.

Celem warsztatów będzie zgromadzenie przedstawicieli agencji kosmicznych i przedsiębiorców, aby dokonać przeglądu najnowszych systemów modelowania i symulacji oraz symulatorów naziemnych oraz elektrycznego sprzętu wsparcia naziemnego (EGSE), a także, aby przedyskutować potrzeby i rozwiązania na przyszłość. Stworzą one również okazję do rozwinięcia nowych pomysłów przez interesariuszy i pozyskania inspiracji do planowania dalszych prac.Więcej informacji: http://congrexprojects.com/12c09/